Стилі керівництва

Loading

 Стилі керівництва

Спосіб реалізації поставлених задач можна охарактеризувати як стилі керівництва. Німецький вчений Курт Левин розрізняє стилі за характером прийнятття рішення в соціальній групі:

Авторитарний чи директивний стиль керівництва базується на припущенні, що люди за своєю природою ледащі, не люблять брати на себе відповідальність та керувати ними можна лише за допомогою грошей, погроз та покарання. Цей стиль характеризується високою централізацією керівництва, односторонністю в прийнятті рішення, жорстким контролем за діяльністю підлеглих. Співробітники повинні виконувати лише те, що їм наказано, тому вони отримують мінімум інформації. Керіваник такого стилю, як правило, відмовляється від послуг експертів, думок підлеглих, не вносить свої пропозиції на обговорення. Він прагне уникнути таких ситуацій, в яких могла б проявитися його некомпетентність.

Поширені методи керівництва: накази, розпорядження, зауваження, виговори, погрози, зняття пільг. Зацікавлення співробітників не враховується. В спілкуванні з людьми характерна чітка мова, недоброзичливий настрій, різкість, нетактичність і навіть грубощі. Згідно такого стилю керівництва інтереси виконання завдання для керівника стоять вище за потреби підлеглих.

Демократичний чи колегіальний стиль характеризується прагненням керівника до віднайдення правильних рішень, розподілом повноважень та відповідальності між керівником та підлеглим. Керівник колегіального стилю взаємодіє на рівні “дорослий-дорослий”, який дозволяє вільно спілкуватись, виражати власну думку. Там, де авторитарист діє наказом, тиском, демократ прагне переконати, довести доцільність рішення проблеми та користь, яку можуть отримати робітники. Прагне використовувати чутливі методи управління, а при здійсненні контролю звертає особливу увагу на кінцевий результат. У членів оргaнізaцій розвивається самостійність, яка сприяє досягненню цілей caмої оргaнізaції та керівника. Авторитет посади підкріплюється особистим авторитетом керівника.

Ліберальний стиль характеризується безініціативністю, невтручанням в процес діяльності. Керівники недостатньо компетентні, не впевнені в міцності свого службового місця, непринципові. Питання вирішуються навіть без їхньої участі. Тому не мають конкретної думки і методу впливу. У взаєминах з підлеглими коректені та ввічливі, стараються не створювати нікому трудностей, незручностей. Позитивно реагують на критику, не вимогливі до підлеглих та не люблять контролювати їх роботу. Надаючи незаслуговані пільгі, прагнуть закріпити власний авторитет і особистий імідж.

Теократичний стиль –  поширений в духовних спільнотах, де визнається основним керівником самого Бога, а вже людина є його намісником тут на землі. Відповідно основним джерелом натхнення є Божа воля, яка виявляється через Божих людей, через встановлені закони. У Божому управлінні найважливішим є час розпізнання Божої волі. Адже серед людського впливу потрібно відрізнити, що саме Бог хоче в цей момент. Закони Божі мають вічний характер, тому не можуть змінюватись і заміною намісника. Усі без винятку є виконавцями закону і рівні перед законодавцем. Переступ Божої волі – є гріх. Основним контролером порядку є власна совість. Відносини між керівниками та підлеглими є рівні і будуються на основах спільної віри. Рівень духовного досвіду показує наскільки ефективним є цей стиль.

 

Який же стиль керівництва найкращий

Завдання :   _____________________________________________

 

Характеристика стилей керівництва

 

Параметри взаємодії

керівника –підлеглого

Авторитарний Демократичний Ліберальний
Прийняття рішення Односібно

вирішує питання

Радиться з підлеглими

перед прийняттям

рішення

Чекає вказівок від

керівництва чи рішення

ради

Спосіб подання

рішення до виконавця

Наказує, командує різко Пропонує, просить Прохає, вмолює
Розподіл

відповідальності

Бере все на себе чи

перекладає все на

підлеглих

Розпоряджається в межах повноважень, розподіл між іншими Знімає з себе будь-яку відповідальність
Відношення

до ініциативи

Пригнічує повністю, чітке виконання сказаного Збагачує, використовує

в інтересах справи

Віддає ініциативу в

руки підлеглих

Відношення до пошуку співпомічників Лякається

кваліфікованих

робітників, прагне від

них позбутися

Підбирає ділових,

грамотних робітників

Підбором помічників не

займається

Відношення до

недоліків власних знань

Все знає – все вміє

Кращих немає, в усьому компетент

Постійно збагачує свою кваліфікацію, враховує

Критику, поради

Поповнює власні знання

тільки заради себе, ен забороняє цього іншим

Стиль спілкування Тримає дистанцію, нетовариський, закритий в собі Дружньо спрямований,

любить спілкування

Лякається спілкування, спілкується з підлеглими

лише за їх ініциативою

Характер відносин з помічникам Керується настроєм і зверхнім ставленням Рівна манера спілкування.

Постійний самоконтроль і самовідповідальність

М’який, підкорений, сам по собі
Відношення

до дисципліни і порядку

Прибічник формальної жорсткої дисципліни

Система покарання і нагороди

Прибічник розумної

дисципліни, здісйнює особистий підхід

до людей

Вимагає формальну, зовнішню дисципліну,

Роби, що хочеш, але не заважай іншим

вплив на підлеглих Вважає покарання

основним методом стимулювання, надає

перевагу лише улюбленцям і однодумцям.

Використовує постійно різні види стимулювання, заохочування, цінує взаємність. Діє таким же чином, як до мене, так я до інших

 

 ДЕ і ХТО?

Чому так думаєш?

Авторитарний

Демократичний

Ліберальний

Прийняття рішення
Спосіб подання

рішення до виконавця

Розподіл

відповідальності

Відношення

до ініциативи

Відношення до пошуку співпомічників
Відношення до

недоліків власних знань

Стиль спілкування
Характер відносин з помічникам
Відношення

до дисципліни і порядку

вплив на підлеглих

 

Видрукувати Видрукувати

Залишити відповідь

допомога у пізнанні Бога та мудрості життя.